Skip to content Skip to footer

DOTACE PRO ROK 2024 A JEJICH VYUŽITÍ PŘI STAVBĚ A REKONSTRUKCI VAŠEHO DOMOVA

Jak minimalizovat provoz domu s co nejmenším dopadem na životní prostředí? To je aktuální směr, který vyžaduje značné úpravy i u starších domů.

Financování těchto úprav může být podpořeno dotacemi z programu Nová zelená úsporám, který nabízí tři různé přístupy.

Dotace na energeticky úsporná opatření nejsou nic nového, ale program Nová zelená úsporám (NZÚ) se stále vyvíjí. Nedávno došlo k významnému rozšíření tohoto programu, který nyní nabízí tři odlišné možnosti. Podprogram “Oprav dům po babičce” je zaměřený na rozsáhlé rekonstrukce starších domů, zatímco “Nová zelená úsporám Light” cílí na menší úsporná opatření pro domácnosti s omezenými finančními možnostmi.

V rámci standardního programu “Nová zelená úsporám” došlo loni k významným změnám. Jednou z hlavních inovací bylo navýšení některých dotací a rozšíření nabídky pro různé skupiny žadatelů. Tento program je určen pro rodinné domy i bytové domy a nabízí dotace až 50 procent způsobilých výdajů.

Zateplení je základním krokem ke snížení energetických ztrát domu. Díky dotacím můžete získat podporu na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah. Nová okna a dveře mohou také výrazně snížit únik tepla a přispět k úspoře energie.

Další úsporná opatření, jako je využití tepla z odpadní vody, solárních panelů nebo tepelných čerpadel, mohou dále snížit energetickou náročnost domu. Programy NZÚ také podporují instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily a výstavbu nových domů s vysokou energetickou účinností.

Pro majitele starších domů je program “Oprav dům po babičce” atraktivní možností. Tento podprogram nabízí zálohové financování až do výše jednoho milionu korun na komplexní zateplení a další úsporná opatření. Kromě toho jsou k dispozici i výhodné úvěry od stavebních spořitelen.

Při rozhodování o vhodné dotaci je důležité zvážit potřeby vašeho domu a vaše finanční možnosti. Bez ohledu na to, zda se jedná o standardní program “Nová zelená úsporám”, podprogram “Oprav dům po babičce” nebo “Nová zelená úsporám Light”, je snaha o úsporu energie a ochranu životního prostředí vždy ceněná.

 1. Nová zelená úsporám (Standard):

  • Zateplení: Dotace je poskytována na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se pohybuje od 30 000 do 950 000 Kč.
  • Využití tepla z odpadní vody: Podpora je poskytována na systémy, které využívají teplo z odpadní vody, s dotací od 5 000 do 50 000 Kč.
  • Fotovoltaické systémy: Dotace je dostupná pro instalaci solárních panelů s podporou od 60 000 do 200 000 Kč.
  • Tepelná voda pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla: Podpora se pohybuje od 45 000 do 60 000 Kč.
  • Kotle, kamna a tepelná čerpadla: Dotace je poskytována na výměnu neekologických kotlů za ekologičtější alternativy, s podporou od 40 000 do 140 000 Kč.
  • Dešťovka: Podpora je určena na zachytávání a využívání dešťové a odpadní vody, s dotací od 27 000 do 105 000 Kč.
  • Zelená střecha: Dotace je poskytována na instalaci zelených střech, s podporou do 100 000 Kč.
  • Ekomobilita: Podpora je určena na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil, s dotací 15 000 Kč.
  • Novostavba: Dotace je dostupná pro výstavbu nebo nákup rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, s podporou 535 000 Kč.
  • Větrání s rekuperací: Podpora je poskytována na instalaci rekuperačních jednotek, s dotací 105 000 Kč.
  • Dotační bonusy: Bonusy jsou dostupné za kombinaci více úsporných opatření, za environmentálně šetrná řešení a pro žadatele ze znevýhodněných regionů, s podporou od 10 000 do 121 000 Kč.
 2. Oprav dům po babičce:

  • Podpora je zaměřena na komplexní rekonstrukce starších domů.
  • Dotace je poskytována na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah, s možností zálohového financování až do výše 1 milionu Kč.
  • Kromě toho jsou k dispozici dotace na další úsporná opatření, jako je instalace solárních panelů, výměna zdrojů energie, rekuperace nebo nádrž na dešťovou vodu.
  • Bonusy jsou poskytovány za kombinaci úsporných opatření a pro žadatele ze znevýhodněných regionů.
  • Bonus ve výši 50 tisíc korun je poskytován za každé nezaopatřené dítě a za každé další dítě narozené do roku 2030.
 3. Nová zelená úsporám Light:

  • Dotace jsou určeny na snadno realizovatelná opatření pro seniory, invalidní důchodce, příjemce příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě.
  • Konkrétní úsporná opatření a jejich podpora jsou zpravidla menšího rozsahu než u standardního programu.

Každá z těchto dotací má své specifické podmínky a nabízí podporu pro různé skupiny žadatelů a druhy úsporných opatření. Je důležité pečlivě zvážit možnosti a vybrat ten program, který nejlépe odpovídá potřebám a situaci konkrétního domu či domácnosti. Vše si důkladně rozebereme v dalších blogových článcích.