Skip to content Skip to footer

Nová zelená úsporám (Standard): Dotace pro rodinné domy

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) nabízí různé dotace pro rodinné domy, které pomáhají snižovat náklady na energie a zároveň zlepšovat kvalitu bydlení a šetřit životní prostředí. Tento program je určen pro širokou škálu energeticky úsporných opatření, které mohou být realizovány v rámci rekonstrukcí či novostaveb. Vyberte si z nabídky dotací a začněte šetřit:

Zateplení
Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projekt.
Dotace: 30 000 – 950 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody
Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
Dotace: 5 000 – 50 000 Kč

Fotovoltaické systémy
Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
Dotace: 51 000 – 160 000 Kč

Dešťovka – dešťová a odpadní voda
Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
Dotace: 27 000 – 105 000 Kč

Ekomobilita
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
Dotace: 15 000 Kč

Dotační bonusy
Bonusy za kombinace více úsporných opatření, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení.
Bonusy: 10 000 – 161 000 Kč

Zelená střecha
Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.
Dotace: 800 – 100 000 Kč

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
Dotace: 40 000 – 140 000 Kč

Novostavba
Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů.
Dotace: 535 000 Kč

Příprava teplé vody, solární ohřev
Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
Dotace: 45 000 – 60 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací
Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
Dotace: 105 000 Kč

Proces žádosti o dotace a užitečné informace

1. Příprava projektu:

 • Konzultace a výběr opatření: Zvažte, která úsporná opatření jsou pro váš domov nejvhodnější. Konzultujte s odborníky, kteří vám pomohou s technickými detaily a výběrem optimálního řešení.
 • Projektová dokumentace: Pro zateplení, instalaci fotovoltaiky či jiná opatření je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci. Zajistěte si odborníka, který vám pomůže s přípravou potřebných dokumentů.

2. Podání žádosti:

 • Online žádost: Žádosti se podávají prostřednictvím online formuláře na webových stránkách programu Nová zelená úsporám. Vyplňte všechny požadované údaje a přiložte potřebné dokumenty (projektová dokumentace, technické zprávy, apod.).
 • Kontrola a schválení: Po podání žádosti proběhne kontrola dokumentace a posouzení projektu. Pokud je vše v pořádku, vaše žádost bude schválena a budete informováni o dalším postupu.

3. Realizace projektu:

 • Provádění prací: Po schválení žádosti můžete zahájit realizaci úsporných opatření. Ujistěte se, že práce provádí certifikovaná firma nebo odborník.
 • Dokumentace průběhu: Během realizace udržujte přehled o provedených pracích a shromažďujte veškeré doklady a fotografie dokumentující postup.

4. Dokončení a žádost o vyplacení dotace:

 • Konečná dokumentace: Po dokončení projektu vyplňte závěrečnou zprávu a připravte všechny požadované dokumenty pro kontrolu (faktury, potvrzení o provedených pracích, atd.).
 • Kontrola a vyplacení dotace: Odevzdejte závěrečnou dokumentaci a vyčkejte na finální kontrolu a schválení. Pokud je vše v pořádku, bude vám vyplacena dotace.

Další užitečné informace:

 • Termíny a lhůty: Sledujte aktuální výzvy a termíny pro podání žádostí, aby vám žádná příležitost neunikla.
 • Podmínky a pravidla: Pečlivě si prostudujte všechny podmínky a pravidla programu, abyste zajistili, že vaše žádost bude kompletní a správná.
 • Inspirace a příklady: Na stránkách programu NZÚ najdete inspirativní příklady úspěšných projektů, které vám mohou pomoci s plánováním vlastních úsporných opatření.

Využitím těchto dotací můžete nejen uspořit peníze za energie, ale také přispět k ochraně životního prostředí a zlepšit kvalitu svého bydlení.

Pomoc od firmy Lakomirava

Firma Lakomirava je připravena vám pomoci s čerpáním dotací při stavbě nebo rekonstrukci vašeho domu. Poskytujeme odborné konzultace, asistenci s přípravou projektové dokumentace a podporu při podání žádosti o dotace. Naši experti se postarají o to, abyste využili veškeré dostupné dotace a maximalizovali úspory na energiích a zlepšili kvalitu svého bydlení.