Skip to content Skip to footer

Retenční nádrž

Kačírek na střeše

Instalatérské práce

Parotěsná folie

Protipožární střešní folie

Montáž oken

Navařování asfaltových pásů hydroizolace na střechu

Pokládání střešních trámu

Vnitřní příčky

Zdění 2.NP

Šalování, armování a betonáž schodiště

Vylévání, šalování a armování 2.NP

Šalování a betonáž sloupů

Izolace soklu

Obvodová zdiva

Navaření asfaltových pásů na základovou desku

Základová deska

Vylévání základových pásů

Armování

Bagrování základů